Cumulus Tag Clouds requires flash and javascript
  Išči        
  ProjektiMobi kolo
Novice

Vsem, ki ste v spomladanskih in poletnih mesecih 2012 pridno kolesarili za potrebe projekta CyCity se iskreno zahvaljujemo in hkrati obveščamo, da je na voljo kratko poročilo. Hvala in naša ekipa vem še naprej želi varno in prijetno kolesarjenje!


Na Urbanističnem inštitutu RS že drugič zapovrstjo raziskujemo vožnjo s kolesom v Ljubljani s pomočjo GPS napravic. Vse zainteresirane kolesarke in kolesarje vabimo, da se pridružijo akciji zbiranja podatkov od v spomladanskih in poletnih mesecih 2012. Več...


Uspešno smo predstavili projekt na mednarodni konferenci VELO-CITY 2011, ki je konec marca potekala v španskem mestu Sevilla. Preberi več na http://www.velo-city2011.com


Ljubljanska kolesarska mreža objavlja video posnetke med vožnjo s kolesom po mestu Ljubljana, dostopne na YouTube kanal


Arhiv novic

O projektu
Naslov projekta:
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, URBANA MOBILNOST IN IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA: Z GSM-I DO ANALIZ STANJA IN POTREB KOLESARSTVA V LJUBLJANI

So-financer projekta: 
Služba za razvojne projekte in investicije MOL
 

Izvajalec projekta:
Urbanistični inštitut RS 

Vodja projekta:
doc. dr. Barbara Goličnik Marušić 

Sodelavci: 
UIRS: Igor Bizjak, Luka Mladenovič, dr. Matej Nikšič, Biba Tominc   
XLAB d.o.o. 
CINDI Slovenija

Trajanje projekta: 
maj 2008 - oktober 2009
nova faza: maj 2010 - september 2010

Namen projekta je ugotoviti stanje, potrebe, probleme in priložnosti za kolesarjenje kot obliko transporta in/ali obliko rekreacije v Ljubljani. Cilj je zbrati in obdelati konkretne podatke in s tem ponuditi pomoč in podporo uresničevanju in usmerjanju strateških ciljev in usmeritev MOL. Na podrobni ravni so rezultati projekta uporabni na primer za spremljanje in interpretiranje rekreacijskih navad in zdravstvenega stanja prebivalstva, za izdelavo mobilnostnih načrtov delovnih organizacij ipd. Poleg tega inovativna uporaba mobilne informacijske tehnologije na področju urbanizma in zdravja opozori na doseganje odličnosti Ljubljane na področju znanja in na znanju temelječe družbe.

Opažanja kažejo, da se število kolesarjev povečuje in da se infrastruktura pogosto temu ustrezno ne prilagaja. Za usmerjanje ukrepov in prednostnih odločitev na področju kolesarjenja tako v transportne namene kot tudi za rekreacijo je pomembno imeti kar se da natančno sliko dejanskega stanja. Kdo so kolesarji? S kakšnim namenom kolesarijo? Kdaj in katere poti ubirajo? Kolikšne so kritične mase, ki jih obstoječi sistem prenese? Kje so kapacitete preobremenjene, kje pa so neizkoriščene ipd. so konkretna vprašanja, ki zanimajo predlagano raziskavo. Zato vas vabimo, da na našem spletnem portalu obiščete 'klikni svojo kolesarsko pot'. V animiranem tridimenzionalnem okolju lahko narišete svojo pot in pogledate, koliko ljudi se vozi po isti poti, kdo pozna druge bližnjice ipd. Kljub temu, da se trenutna raziskava osredotoča na Ljubljano, ste h klikanju svojih kolesarskih poti vabljeni od koderkoli v Sloveniji. Obiščite nas!

Delovna hipoteza sloni na dejstvu, da kolesarska problematika v Ljubljani ni ustrezno celostno obravnavana. 
V glavnem se pozornost in ukrepi reševanja različnih problematik nanašajo na rekreacijski vidik in s tem povezanimi povezavami v naravo in zaledje mesta. Na območju mesta so značilni parcialni posegi s pozitivnimi (talna označitev kolasarskih poti) in negativnimi (razmejevanje kolesarjivih površin s površinami motoriziranega in/ali peš prometa s količki, premajhne kapacitete parkirišč za kolesa...) posledicami. Raziskava zato predpostavlja, da je s spremljanjem dinamike dejanskega stanja na področju kolesarstva mogoče priti do usmerjenega, učinkovitega in postopnega izboljšanja situacije in s tem dvigniti kakovost bivanja v mestu.

Dodatne informacije: 
kolo@uirs.si
 
Izvajalec:  Urbanistični inštitut RS    Naročnik:  MOL - Služba za razvojne projekte in investicije   Partnerji:  XLAB d.o.o.        INŠTITUT TEHNIK

 Ljubljana v akciji Teden mobilnosti 2010, foto: Matej Nikšič 2010