Cumulus Tag Clouds requires flash and javascript
  Išči        
  Urbana mobilnost & ITKakovost bivanja
Novice

Vsem, ki ste v spomladanskih in poletnih mesecih 2012 pridno kolesarili za potrebe projekta CyCity se iskreno zahvaljujemo in hkrati obveščamo, da je na voljo kratko poročilo. Hvala in naša ekipa vem še naprej želi varno in prijetno kolesarjenje!


Na Urbanističnem inštitutu RS že drugič zapovrstjo raziskujemo vožnjo s kolesom v Ljubljani s pomočjo GPS napravic. Vse zainteresirane kolesarke in kolesarje vabimo, da se pridružijo akciji zbiranja podatkov od v spomladanskih in poletnih mesecih 2012. Več...


Uspešno smo predstavili projekt na mednarodni konferenci VELO-CITY 2011, ki je konec marca potekala v španskem mestu Sevilla. Preberi več na http://www.velo-city2011.com


Ljubljanska kolesarska mreža objavlja video posnetke med vožnjo s kolesom po mestu Ljubljana, dostopne na YouTube kanal


Arhiv novic

Kakovost bivanja

Kakovostno bivanjsko okolje in s tem kvaliteta bivanja sta skupaj s trajnostnim razvojem eno pogostih in značilnejših pojmov sodobnega urbanističnega načrtovanja in urejanja prostora nasploh. V uporabi so številne definicije. Besedna zveza se navadno nanaša na splošne opredelitve o kakovosti življenja in kakovosti okolja, ki ju določajo različni okoljski, družbeni, ekonomski in politični vidiki.

Pomembno je, da se pri opisovanju kvalitete bivanja, življenja in okolja dejansko uporabljajo tudi kvalitativni kazalci in da so običajni (družbeno-ekonomski) kvantitativni kazalci, npr. BDP/prebivalca, demografska struktura ipd, okvir razprave in ne osnova za razpravo. V takem okviru je na primer koristi za družbo, ki povečuje uporabo kolesa z vidika povečanja kvalitete bivanja, po posameznih vidikih mogoče ugotavljati na primer kot sledi:
• Ekonomski vidik: zmanjšanje deleža za avtomobil v družinskem proračunu, zmanjšanje števila delovnih ur izgubljenih v prometnih zastojih, zmanjšanje stroškov za zdravstvo zaradi dobrodelnega učinka dnevne rekreacije.
• Družbeni vidik: demokratizacija mobilnosti, večja neodvisnost in dostopnost.
• Ekološki vidik: Krajevni in globalni učinki.
• Politični vidik: Zmanjšanje odvisnosti od energije, prihranek neobnovljivih virov energije.

V tem pogledu je na primer zanimiv primer dobre prakse razvoja kolesarstva v provinci Bolzano na južnem Tirolskem. Zaradi ekoloških in klimatskih razlogov so bili prisiljeni v zmanjšanje motornega prometa. Po vrsti različnih ukrepov so v 30 letnem obdobju ustvarili učinkovito kolesarsko mrežo, tako za dnevne potrebe potovanj meščanov kot tudi za rekreacijske namene. Več na strani http://www.eu-vianova.net/cycling.php

Prednosti kolesarjenja za skupnost, ki so povezane s kakovostjo življenja, kakovostjo okolja in z dolgoročnimi prihranki izhajajo predvsem iz naslednjih vzrokov:
• Neposredno zmanjšanje prometnih zastojev, ker se na račun povečane uporabe kolesa zmanjša število aktivnih avtomobilov v prometni shemi.
• Boljša pretočnost prometa in s tem manjše onesnaženje.
• Prihranek prostora na cesti in parkiriščih in s tem manjši stroški za urejanje in vzdrževanje cestišč, obenem se pojavi potencial za drugačno izrabo takih prostorov in posledično povečanje privlačnosti mestnih središč za družbeno-programsko mestotvorne funkcije kot so bivanje/stanovanje, trgovanje, kultura, prosti čas ipd.
• Splošno izboljšanje kakovosti življenja v mestih zaradi zmanjšanje onesanženosti zraka, manj hrupa, sprostitve javnih prostorov in povečanje privlačnosti in varnosti teh prostorov za ranljivejše skupine ljudi (otroci, invalidi, starejši).